Home / KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG LẠNH

KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG LẠNH

KIỂM ĐỊNH BÌNH CHỊU ÁP LỰC

Hiện nay theo các quy phạm an toàn, những thiết bị làm việc với áp suất từ 0,7 kG/cm2 trở lên được coi là các thiết bị chịu áp lực.
Theo Tiêu chuẩn Việt Nam thiết bị chịu áp lực có áp suất làm việc cao hơn 0,7 kG/cm2 và có tích số P.V ≥ 200 (với P-áp suất: tính bằng kG/cm2  và V-thể tích: tính bằng Lít ) thì mới phải tiến hành kiểm định.

Hệ thống lạnh là gì?

Là tổ hợp các bộ phận chứa môi chất làm lạnh được nối với nhau tạo thành vòng tuần hoàn lạnh kín trong đó môi chất làm lạnh được lưu thông để hấp thụ và thải nhiệt.

Vì sao phải kiểm định hệ thống lạnh?

 • + Thứ nhất: nhằm đảm bảo an toàn lao động
 • + Thứ hai: tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành.
 • + Thứ ba: bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất, môi trường…

Khi nào thì phải tiến hành kiểm định hệ thống lạnh?

Cần phải kiểm định hệ thống lạnh khi:
– Kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.
– Kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống lạnh theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm định trước.
– Kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường: Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:

 • + Khi sử dụng lại các hệ thống đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên;
 • + Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của hệ thống;
 • + Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;
 • + Khi có yêu cầu của cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền;

Hệ thống lạnh nào thì không cần phải kiểm định?

Đó là hệ thống  sử dụng nước hoặc không khí làm môi chất lạnh, hệ thống lạnh có lượng môi chất nạp vào nhỏ hơn 5 kg đối với môi chất làm lạnh thuộc nhóm 1, nhỏ hơn 2,5 kg đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 2, không giới hạn lượng môi chất nạp đối với môi chất lạnh thuộc nhóm 3.

Quy trình kiểm định hệ thống lạnh

 • + Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của hệ thống lạnh;
 • + Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;
 • + Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm;
 • + Kiểm tra vận hành;
 • + Xử lý kết quả kiểm định.

Lưu ý: Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu. Tất cả các kết quả kiểm tra của từng bước phải được ghi chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định tại phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại tổ chức kiểm định.

Thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định

Thiết bị , dụng cụ phục vụ khám xét:

 • + Thiết bị chiếu sáng có điện áp của nguồn không quá 12V, nếu hệ thống làm việc với môi chất cháy nổ phải dùng đèn an toàn phòng nổ;
 • + Búa kiểm tra có khối lượng từ 0,3kg đến 0,5kg;
 • + Kính lúp có độ phóng đại phù hợp;
 • + Dụng cụ đo đạc, cơ khí: Thước cặp, thước dây;
 • + Thiết bị kiểm tra được bên trong: Thiết bị nội soi.

Thiết bị, dụng cụ phục vụ thử bền, thử kín:

 • + Thiết bị tạo áp suất có đặc tính kỹ thuật (lưu lượng, áp suất ) phù hợp với đối tượng thử;
 • + Phương tiện, thiết bị kiểm tra độ kín.

Thiết bị, dụng cụ đo lường: Áp kế có cấp chính xác và thang đo phù hợp với áp suất thử. Thiết bị, dụng cụ đo, kiểm tra chuyên dùng khác:

 • + Thiết bị kiểm tra siêu âm chiều dầy;
 • + Thiết bị kiểm tra chất lượng mối hàn bằng phương pháp không phá hủy;
 • + Thiết bị kiểm tra chất lượng bề mặt kim loại.

Điều kiện đế tiến hành kiểm định

Khi tiến hành kiểm định hệ thống lạnh phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

 • + Hệ thống lạnh phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm định.
 • + Hồ sơ, tài liệu của hệ thống lạnh phải đầy đủ.
 • + Các yếu tố môi trường, thời tiết không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm định.
 • + Các điều kiện về an toàn vệ sinh lao động phải đáp ứng để kiểm định hệ thống lạnh.

Thời hạn kiểm định

 • + Thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 03 năm. Đối với hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 12 năm thì thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 02 năm.
 • + Đối với hệ thống lạnh sử dụng môi chất lạnh có tính cháy nổ, độc hại, tác nhân ăn mòn kim loại đã sử dụng trên 12 năm và hệ thống lạnh đã sử dụng trên 24 năm thì thời hạn kiềm định kỹ thuật an toàn định kỳ là 01 năm.
 • + Trường hợp nhà chế tạo quy định hoặc cơ sở yêu cầu thời hạn kiểm định ngắn hơn thì thực hiện theo quy định của nhà chế tạo và yêu cầu của cơ sở.
 • + Khi rút ngắn thời hạn kiểm định, kiểm định viên phải nêu rõ lý do trong biên bản kiểm định.
 • + Khi thời hạn kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của quy chuẩn đó.