Home / HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN NGÀNH XÂY DỰNG

HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN NGÀNH XÂY DỰNG

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN NGÀNH XÂY DỰNG

I. CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ATLĐ, VSLĐ

Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ
Chế độ, chính sách của Nhà nước về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động
Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa khi làm việc tren công trường xây dựng.
Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong ngành xây dựng
Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến; các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại công trường xây dựng.
II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG VIỆC TRÊN CÔNG TRƯỜNG XÂY DỰNG

Khái niệm về công việc, thiết bị làm việc trên công trường xây dựng.
Các thông số cơ bản về công việc, thiết bị sử dụng trên công trường.
Các đặc điểm riêng về công việc, chế độ làm việc trên công trường xây dựng.
III. CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI KHI LÀM CÔNG VIỆC HOẶC VẬN HÀNH THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ, VSLĐ TRÊN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.

Các yếu tố nguy hiểm, có hại
Đánh giá các nguy cơ do các yếu tố đó gây ra
Tình hình mất an toàn vệ sinh lao động trên các công trường xây dựng đang trong tình trạng báo động

Hình minh họa

IV. KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG HOẶC VẬN HÀNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ ATLĐ, VSLĐ

Kỹ thuật an toàn lao động
Kỹ thuật vệ sinh lao động
Biện pháp cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc liên quan đến công việc, thiết bị vận hành
. Phân tích điều kiện lao động, nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong ngành xây dựng
V. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG SỰ CỐ SẢN XUẤT, SƠ CỨU TAI NẠN LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG.

VI. KỸ THUẬT AN TOÀN LÀM VIỆC TRONG NGÀNH XÂY DỰNG

Những nguyên nhân chính gây tai nạn ngã cao và biện pháp khắc phục
Các biện pháp an toàn lao động khi làm việc trên cao
Nội quy an toàn làm việc trên công trường xây dựng
Biện pháp tổ chức, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động.
Yêu cầu đối với các phương tiện làm việc trên cao.
Các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng tránh khi làm việc với thiết bị điện.
Trang bị bảo hộ lao động khi làm việc trên công trường xây dựng
Phòng chống bụi trên các công trường và trong các xí nghiệp công nghiệp xây dựng
Chiếu sáng trong xây dựng.
Chống tiếng ồn và rung động trong xây dựng
VII. KIỂM TRA, SÁT HẠCH KẾT THÚC KHÓA HUẤN LUYỆN

Giảng Viên của chương trình huấn luyện là các giảng viên của cục an toàn, các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động có tâm huyết và có chứng chỉ giảng viên do cục an toàn lao động cấp theo thông tư 27/TT-BLĐTBXH.

Chương trình có thể được tổ chức tại các doanh nghiệp hoặc tại trung tâm của SST, thời gian của mỗi khóa huấn luyện bám sát theo quy định tại thông tư 27/TT-BLĐTBXH.

Để biết thêm thông tin hoặc nhận tài liệu giới thiệu chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ với Bộ Phận Tư Vấn Đào Tạo SST  qua số điện thoại 0909 211 144 hoặc email kiemdinhatkv2@gmail.com