HUẤN LUYỆN AN TOÀN

Việc huấn luyện an toàn cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm thiểu rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất.

  • Pháp luật lao động quy định người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. Văn bản hợp nhất Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, nội dung và các yêu cầu của hoạt động huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.
  • Lịch huấn luyện ATLĐ tại TP. HCM

Các chương trình huấn luyện an toàn :

An toàn chung.
An toàn vận hành nồi hơi.
An toàn Bình Áp lực.
Bảo vệ cơ cấu truyền động.
An toàn điện.
An toàn Hệ thống lạnh.
An toàn trong Hàn điện – Hàn hơi.
An toàn khi làm việc với hóa chất.
An toàn trong vận hành Thiết bị nâng.