Home / tungkiemdinh

tungkiemdinh

Kiểm định nồi hơi

Mức độ nguy hiểm của nồi hơi là rất lớn là do nồi hơi làm việc ở áp suất và nhiệt độ cao. Nếu như nồi hơi không đảm bảo các điều kiện an toàn do thiết kế, chế tạo và vận hành. Vì vậy trong danh mục các loại …

Xem thêm »