Home / Kiểm Định 1

Kiểm Định 1

Kiểm định nồi hơi

KIỂM ĐỊNH NỒI HƠI Mức độ nguy hiểm của nồi hơi là rất lớn là do nồi hơi làm việc ở áp suất và nhiệt độ cao. Nếu như nồi hơi không đảm bảo các điều kiện an toàn do thiết kế, chế tạo và vận hành. Vì vậy trong ...

Read More »