MẪU TEM VÀ PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ:

 

Mau_Tem

 

CTY_TNHH_MTV_PUNG_KOOK_BEN_TRE_4_01

 

Mau_Phieu_Ket_Qua_1

 

 


 

I. KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN:

 1. KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ NÂNG:

     - KIỂM ĐỊNH THANG MÁY.

     - KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG.

     - KIỂM ĐỊNH CẦU TRỤC.

     - KIỂM ĐỊNH CẦN TRỤC.

     - KIỂM ĐỊNH VẬN THĂNG.

     - KIỂM ĐỊNH SÀN NÂNG.

     - KIỂM ĐỊNH PA LĂNG.

     - KIỂM ĐỊNH CỔNG TRỤC.

     - KIỂM ĐỊNH BÁN CỔNG TRỤC.

     - KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG CHỐNG SÉT, HỆ THỐNG ĐIỆN.

 2. KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ ÁP LỰC:

     - KIỂM ĐỊNH NỒI HƠI.

     - KIỂM ĐỊNH BÌNH NÉN KHÍ ( BÌNH CHỨA KHÍ NÉN).

     - KIỂM ĐỊNH MÁY NÉN KHÍ, MÁY BƠM HƠI.

     - KIỂM ĐỊNH NỒI HẤP.

     - KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG GAS.

     - KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG LẠNH.

II. HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG.

        Các chương trình huấn luyện an toàn :

             1. An toàn chung.

             2. An toàn vận hành nồi hơi.

             3. An toàn Bình Áp lực.

             4. An toàn điện.

             5. An toàn Hệ thống lạnh.

             6. An toàn trong vận hành Thiết bị nâng. 

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

1. Quy trình kiểm định nồi hơi download tại đây

2. Quy trình kiểm định xe nâng hàng download tại đây

3. Quy trình kiểm định thang máy download tại đây

4. Quy trình kiểm định thang cuốn download tại đây

5. Quy trình kiểm định thiết bị nâng download tại đây

6. Quy trình kiểm định bình chịu áp lực download tại đây

7. Quy trình kiểm định hệ thống lạnh download tại đây 

THÔNG TƯ CẦN BIẾT

1. THÔNG TƯ 41/2011/TT-BLĐTBXH BAN HÀNH NGÀY 28/12/2011 download tại đây

2. THÔNG TƯ 32/2011/TT-BLĐTBXH BAN HÀNH NGÀY 14/11/2011 download tại đây

3. THÔNG TƯ ĐIỀU KIỆN KIỂM ĐỊNH download tại đây.

 


 

VĂN BẢN NHÀ NƯỚC:


- Quy chuẩn quốc gia QCVN7: 2012/BLĐTBXH ngày 30/03/2012 "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng".


- Quy chuẩn quốc gia QCVN3: 2011/BLĐTBXH ngày 29/07/2011 "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện".


- Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 "Ban hành quy định về sử dụng cần trục tháp tại các công trường xây dựng trên địa bàn TP.HCM".


- Thông tư số 32/2011/TT-BLĐTBXH ngày 14/11/2011 "Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.


- Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật đốI với máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn tại Thông tư 20/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài chính.


- Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại Nghị định số 110/2002/ND-CP ngày 27/12/2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ.


Nghị định số 06/CP ngày 20-01-1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động Về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

 

- Quy chuẩn quốc gia QCVN: 01-2008/BLĐTBXH quy định về An toàn lao động trong thiết kế, chế tạo, xuất nhập khẩu, mua bán, lắp đặt, sửa chữa, sử dụng các Nồi hơi và Bình chịu áp lực.


- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điệnQCVN:02/2011/BLĐTBXH.